Asmakat ve Arakat Sistemleri

Çelik asmakat veya ara kat sistemleri yeni veya mevcut bir yapıya inşa edilirken, inşa edildiği tesise ilave bir üretim, proses veya depo alanı kazandırırlar. Standart ölçülerde üretilebildikleri gibi tesisinize özel ölçü ve özellikte yapı statik kurallarına, iş ve işçi sağlığı güvenliği esaslarına göre üretim yapmak mümkündür. 

Civatalı bağlantılar sayesinde asma kat sistemi kolaylıkla sökülüp tesisin değişen ihtiyaçlarına göre tekrar tekrar kurulabilinir. Garantili ve defalarca denenmiş sistemler işinizi kolayca büyütmenize yardımcı olur. Bayrakcı Metal Ara katları ve asmakatları tesisinizin ihtiyacına göre optimum şekilde dizayn eder. Tesisinizin mevcut durumuna göre (kolonlar, makineler, çalışma alanları vs.) göz önünde bulundurularak başınızın üstündeki kullanılmayan alandan maksimum şekilde faydalanmanız sağlar.