Faaliyet Alanlarımız

Bayrakcı Metal başta İnşaat sektörü olmak üzere Alt Yapı, Üst Yapı, Sanat Yapıları, Makine Sanayi ve Endüstriyel Tesislerin ihtiyaç duyabileceği Çelik ile ilgili her malzemeyi üretmekte, İmalat, Montaj ve Demontaj süreçlerine ilişkin bütünsel çözümler üretmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Projeleri
 • Yollar, Karayolları ve Otoyollar
 • Demiryolları, Hızlı Tren Demiryolları
 • Tünel Şantiyeleri
 • Köprü ve TünellerLimanlar
 • Havaalanları
 • Kentsel Altyapı
 • Enerji Projeleri

Barajlar
 • Hidro Elektrik Santralleri (HES)
 • Su Arıtma Tesisleri
 • Bina, Konut, Endüstriyel Tesis Projeleri

Binalar Toplu Konutlar
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
 • Sanayi Yatırımları Projeleri
 • Liman ve Tersane
 • Endüstriyel Projeler
 • Fabrikalar Endüstriyel Tesisler
 • Boru Hatları
 • Katı Atık Depolama
 • Kanalizasyon
 • Su Arıtma Tesisleri