Herhangi bir sebepten dolayı yapılar hasar alabilmektedir, deprem, zemin sorunları, zaman, kaza vb. durumlarda ve tarihi binalarda güçlendirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Yapıların özellik ile güçler indirilmesinde uygulanan farklı metotlar vardır ve bu metotlar hasar gören alana göre değişmektedir.  Hasar görmüş yapılar genellikle lokal çalışmalar yapılarak güçlendirilmektedir.

Kiriş güçlendirme:

Kesme dayanımı yetersiz olan kirişler,mesnet bölgelerinde gerekli sayıda etriye çubuğu, kirişin iki yüzüne  dıştan eklenir.  Kiriş altına yerleştirilen bir çelik profile, bulonla bağlanan çubuklar, üstteki döşemede açılan deliklerden geçirilerek döşeme üst yüzeyinde açılan yuvanın içine bükülerek yerleştirilir. Daha sonra betonda açılan boşluklar beton ile doldurulur. Bu yöntem aynı esaslarla farklı detaylar kullanılarak da uygulanabilir. Dıştan eklenen etriyelerin sargılama etkisi yoktur, kiriş kesitinin sünekliğini arttırmaz. Kesme dayanımına faydası vardır. Bu uygulamada profil ve bulonlar dış etkilere karşı korunmalıdır.

Kolon güçlendirme:

Çelik sargı güçlendirme, dikdörtgen veya kare betonarme kolonların köşelerine, dört adet boyuna köşebent yerleştirilmesi ve köşebentlerin belirli aralıklarla düzenlenen yatay plakalarla kaynaklanması ile uygulanır. Köşebentler ile betonarme yüzeyler arasında boşluk kalmamalıdır. Yatay plakalar dört yüzeyde sürekli olmalıdır. Çelik sargının kolon eksenel yük kapasitesini arttırması için korniyerlerin alt ve üst döşemeler arasında sürekli olması (boşlukların alınması) olması gerekir. Gerekirse köşebentlere ön yükleme yapılarak mevcut betonarme kolon kesitinin düşey yüklerden kaynaklanan eksenel basınç yükü azaltılabilir.

Sistem İyileştirme- Çelik Çapraz

Çelik çaprazlar

Çelik çapraz yöntemi ülkemizdeki yapılar için pek uygun değildir. Çünkü bu çapraz sistemler iki kolon aksı arasına yapılır. Sistemin yük aktarımı yapıp depremde performanslı çalışabilmesi için beton kalitesinin en az 16 Mpa olması istenilir. Ancak ülkemizin yapı stoğu incelendiğinde bu değerin 10 Mpa altında olduğu aşikârdır.

Aynı zamanda çelik çaprazlar kuvvetleri kolon-kiriş birleşim bölgelerine aktardığından, etriyesiz birleşimlerde deprem anında ağır hasarlara neden olurlar.

ÜRÜN SİPARİŞ FORMU

Hızlı sipariş için tıklayın: satis@bayrakcimetal.com.tr